Start video

Bekymret for bygdas fremtid

Bekymret: – Skal folk kunne fortsette å bo her, må vi ha aktivitet på Brødrene Aa, sier Tor Øyvin Aa, daglig leder og eier i Brødrene Aa. Foto: Fenomen Film og TV

I den vesle bygda Hyen på Vestlandet bygger Brødrene Aa noen av verdens beste og mest miljøvennlige hurtigbåter. Enkelte mener det er utrolig at selskapet kan konkurrere på verdensmarkedet fra en liten, avsides bygd med bare 600 innbyggere.

Men administrerende direktør og eier Tor Øyvind Aa mener det er helt naturlig.

– Her har alltid vært stor kompetanse på båtbygging i bygda. Bedriften ble grunnlagt her for 75 år siden. Siden har vi investert overskuddet tilbake i bedriften. Vi har satset på utstyr og lokaler og bygget oss opp år for år, sier Tor Øyvin.

Der ingen skulle tru …: I Hyen i Gloppen kommune har Brødrene Aa lagd båter siden 1947. – Skal vi konkurrere på verdensmarkedet må vi være nummer 1, sier administrerende direktør Tor Øyvind Aa. Foto: Fenomen Film og TV

Viktig for bygda
Nå ligger et stort produksjonslokale mellom de høye fjellene innerst i den smale Hyefjorden. Med innovativt, avansert produksjonsutstyr utvikler de 170 medarbeiderne supermoderne elektriske hurtigbåter.

Viktig for bygda: – Brødrene Aa er en hjørnesteinsbedrift, og det håper jeg den får muligheten til å være også i fremtiden, sier Oddvar Vee, fagarbeider hos Brødrene Aa. Foto: Fenomen Film og TV

At bedriften er viktig for den vesle bygda, er det ingen tvil om.

– Skal det bo folk i bygda på sikt, så må vi ha aktivitet her på Brødrene Aa, sier Tor Øyvin. Han innrømmer at han er bekymret for bygdas fremtid hvis ikke myndighetene snart legger om kursen.

Skjær i sjøen
I det siste har nemlig den norske staten gjort livet vanskeligere for hjørnesteinsbedriften i Hyen.

Problemet heter formuesskatt på arbeidende kapital.

Hvert år Tor Øyvin personlig betale formuesskatt for å eie bygninger og utstyr som bedriften bruker for å lage båter.

Den skatten er nå blitt mye høyere. For å skaffe pengene, må han ta dem fra bedriften.

Tor Øyvin sier at han gjerne betaler skatt.

– Men formuesskatt på arbeidende kapital er krevende for oss. Vi har bundet mye kapital i bygninger og utstyr for å holde produksjonen oppe. Denne kapitalen må vi betale formuesskatt av enten vi går med overskudd eller ikke. I verste fall må vi tappe bedriften for penger i nedgangstider. Da blir det ikke kapital til investeringer og utvikling.

– Etter å ha vært leder i 40 år vet jeg at skal vi konkurrere så må vi være nummer 1. Da må vi utvikle oss hele tiden og ligge foran de andre. Vi må ha kapital til å satse.

Gratulasjoner: Brødrene Aa bruker mye ressurser på å lære opp neste generasjon båtbyggere. Her blir Benjamin Myklebust gratulert etter å ha bestått fagprøven. Foto: Fenomen Film og TV

Hva er formueskatt på arbeidende kapital?
Eiere av bedrifter må betale skatt formueskatt av bedriftens verdi. Det kalles formueskatt på arbeidende kapital. Bedriftens verdi kan være summen av eiendom, bygninger, utstyr, patenter, teknologi, penger, og varelager. Bedriftseiere må personlig betale skatten. Bedriftseieren regnes som «rik» fordi han eller hun eier bedriften. Likevel kan regningen på formueskatt være mye høyere enn det eieren har i lønn, eller har stående i banken.

For å få råd til å betale formueskatten må eieren hente pengene fra bedriften. Når eieren tar ut penger fra bedriften, må eieren betale utbytteskatt. Trenger eieren 100 kroner til formueskatten, må han eller hun ta ut omtrent 170 kroner av bedriften til utbytteskatt og formueskatt. Slik tappes bedriften for kapital som kunne vært brukt på ansatte og videre vekst.

Utlendinger slipper å betale skatten
Bare eiere som bor i Norge må betale formueskatt. Noen eiere flytter utenlands for å unngå å tappe bedriften for penger. Andre velger å selge bedriften til utledninger. Siden bare norskeide bedrifter må betale formueskatt, svekker skatten konkurranseevnen til norskeide bedrifter.

Truer norskeide arbeidsplasser
Formueskatt på arbeidende kapital tapper norskeide bedrifter for kapital som trengs for å vokse og investere. Derfor er skatten en trussel mot norskeide arbeidsplasser og norsk gründerskap. Det er bra for Norge å ha eiere som tar ansvar og bor i Norge og utvikler bedriften sammen med ansatte. Det gir bedre arbeidsplasser, bedre arbeidsmiljø og bedre lokalsamfunn.

Derfor vil Aksjon for Norsk Eierskap fjerne formueskatt på arbeidende kapital.

Ingen verdi for andre
I forbindelse med korona fikk Brødrene Aa noen år med tap. Å skaffe penger til formuesskatt var ekstra tøft.

Tor Øyvin har liten forståelse for politikere som mener at eiere bare kan selge unna aksjer eller eiendeler i bedriften for å skaffe penger til formueskatten.

– Mange glemmer at driftsmidlene i hjørnesteinsbedrifter sjelden har verdi for andre enn bedriften selv. Du finner ikke kjøpere til fabrikkbygninger i fjerntliggende distriktskommuner. Det er ikke som i byen, der bygg og maskiner enkelt kan omsettes til noe annet, mener han.

Håper på politikerne: Tor Øyvin Aa håper at politikerne snart forstår hvor krevende formuesskatt på arbeidende kapital er for næringslivet – særlig i distriktene. Foto: Fenomen Film og TV

– Vi er ikke imot å betale skatt. Men ikke på bygninger maskiner og utstyr som ikke har noe verdi dersom det ikke er aktivitet her.

Utlendinger slipper formueskatten
Brødrene Aa har solgt båter til Kina, og har kinesiske medeiere. De kinesiske eierne slipper å betale formueskatt. Hvis Brødrene Aa var heleid av et utenlandsk selskap, hadde det ikke blitt formueskatt på selskapet. Det er nemlig bare eiere som bor i Norge som må betale. Det er grunnen til at noen eiere flytter til Sveits, mens andre selger bedriften til utlendinger.

For Tor Øyvin Aa er det ikke et alternativ å flytte ut eller selge seg ut av familiebedriften.

– Vi kan ikke bare selge oss ut. Hvem skal fortsette å produsere båter her i Hyen, uten folkene, kjennskapen og erfaringen vi har? I verste fall ender teknologien vår bare i utlandet og båtene produseres et annet sted, sier han.

Tre generasjoner: – Det er viktig at vi kan beholde slike bedrifter i Norge, og at de ikke forsvinner til utlandet, sier Preben Vee. Sønnen, Mathias Vee, jobber også i Brødrene Aa, noe bestefar Oddbjørn Vee også har gjort. Foto: Fenomen Film og TV

Han har grunn til å være bekymret. I følge en Menon rapport fra 2022 er det nå større utenlandsk enn norsk eierskap i norsk privat næringsliv, målt etter andel av verdiskapningen.

Appellerer til politikerne
– Jeg har tro på fremtiden. Men skatt på arbeidende kapital kan være dråpen som får begeret til å renne over, sånn at vi ikke får aktivitet her på sikt, sier Tor Øyvin.

Nå håper han at politikerne på Stortinget vil bruke tid på å sette seg ordentlig inn i bedriftenes situasjon, særlig bedrifter i distriktene.

– Formueskatten er krevende for oss. Jeg håper virkelig at vi har politikere som snart ser denne galskapen!

Tilbake til Hvem skal eie Norge?

Bevar norskeide arbeidsplasser

Fjern formueskatt på arbeidende kapital