Bekymret for bygdas fremtid

I den vesle bygda Hyen på Vestlandet bygger Brødrene Aa noen av verdens beste og mest miljøvennlige hurtigbåter. Enkelte mener det er utrolig at selskapet kan konkurrere på verdensmarkedet fra en liten, avsides bygd med bare 600 innbyggere.