Hva skal aksjon for Norsk Eierskap oppnå?

Vi skal fjerne formueskatt på arbeidende kapital

Det siste halvåret har mange flyttet til Sveits for å slippe å tømme kapital fra bedriften for å betale formueskatt. Vi ønsker ikke å flytte. Vi vil drive næring i lokalsamfunnet, side om side med folk som vi kjenner. Derfor løfter vi kampen mot skatt på arbeidende kapital inn i lokalvalget til høsten og stortingsvalget i september 2025.

Hvor enn du bor i Norge – vi håper du vil støtte oss i arbeidet.

Hvem er Aksjon for Norsk Eierskap?

Aksjon for Norsk Eierskap er en frivillig nasjonal medlemsorganisasjon stiftet 21. mars 2023. Målet vårt er å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Organisasjonen er partipolitisk uavhengig.

Vi skal informere
Vi tror at bedre kunnskap gir bedre beslutninger. Derfor skal vi bidra med kunnskap. I en nasjonal undersøkelse gjort av IPSOS i desember 2022, så vi at personer som mottok informasjon om konsekvensene av formueskatt på arbeidende kapital ble markant mer negative til skatten – uansett partipolitiske preferanser.

Frem mot stortingsvalget 2025 skal vi bidra med begripelig og oppdatert kunnskap til politikere og velgere om de negative konsekvensene av skatt på arbeidende kapital.

Aksjonen skal delta åpent i demokratiske prosesser. Vi skal jobbe for at politikerne våre får best mulig forståelse for hvordan skatt på arbeidende kapital truer arbeidsplasser og står i veien for vekst og innovasjon i norskeide bedrifter.

Styret
I styret sitter initiativtakerne Roger Hofseth og Knut Flakk, og regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, Lene Trude Solheim.

Sekretariat
Organisasjonen er under oppbygging, og sekretariatet ligger i dag i Ålesund.

Espen Remme er tilknyttet Aksjonen for Norsk Eierskap som aksjonskoordinator. Espen var tidligere regiondirektør i NHO Møre og Romsdal, og kjenner både NHO, Møre og Romsdal og de andre regionene i Norge på en god måte.

Kontakt styret via sekretariatet:
post@norskeid.no
+47 452 69 930

Ta kontakt!

Espen Remme er aksjons-koordinator for Aksjonen for Norsk Eierskap

Q&A – Formuesskatt på arbeidende kapital

Har du spørsmål om hvordan skatt på arbeidende kapital rammer norskeide bedrifter og arbeidsplasser?