Nyheter

Skatt på arbeidende kapital truer arbeidsplasser og står i veien for vekst og innovasjon i norskeide bedrifter. Har du et tips til en nyhet knyttet til ditt engasjement for å styrke norsk eierskap? Her legger vi ut eksempler og aktuelle nyheter som viser engasjementet som finnes rundt om i Norge for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital.