Nyheter

Skatt på arbeidende kapital truer arbeidsplasser og står i veien for vekst og innovasjon i norskeide bedrifter. Har du et tips til en nyhet knyttet til ditt engasjement for å styrke norsk eierskap? Her legger vi ut eksempler og aktuelle nyheter som viser engasjementet som finnes rundt om i Norge for å fjerne formueskatt på arbeidende kapital.

Nyhetsklipp

Vil gi en større andel av formueskatten til staten

Regjeringen bremser gründerne

– Et skattetrykk som setter arbeidsplasser i fare

Hvordan formueskatt og exitskatt kveler norsk entreprenørskap

Finnes det grenser for skatt?

Syv grunner til den svake valutakursen

No ber også gründerar om utflyttingsråd

De ukjente skatteparadisene

Gründeropprør: - Skattene struper selskapene

Hvem skal eie Norge?

En vinglete regjering skremmer folk fra å investere i Norge

Vurderte Sveits og Italia, men flyttet heller hjem til Sandsøya

Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet ber partiet endre sin skattepolitikk

I følge NRK går Vestland Høgre inn for å «justere» – altså øke – selskapsskatten i bytte mot å fjerne formuesskatten

«Verdiar og inntekter må skapast før dei kan delast.»

Ole Gjems-Onstad mener hetsen av de rike har gode levekår i Norge

Eierbeskatningen i Norge har aldri vært høyere enn den er i 2023

IKT Norge ber om en skattepolitikk som sikrer konkurransekraften til norske eiere og investorer

– Viser manglende innsikt

Reagerer kraftig på uttalelser om formuesskatten

Vestlandsinvestorer refser Vedum og Støre: – Fullstendig uvitende om hva som skjer der ute

Intet grønt skifte for bedrifter med røde tall

Vi trenger tusenvis av hoder med tusenvis av idéer

Uforutsigbar næringspolitikk

Norge trenger verdiskapning

– Politikerne kan flytte til Sveits hvis de vil

Rapport om eigarskapen i Noreg vekkjer uro

Den samlede skatteregningen har økt kraftig de siste to årene, og doblet seg siden regjeringsskifte

Finansering av formuesskatten er nå høyere enn selve skatten

Sunnmøre-rop om hjelp: Vi ønsker ikke å flytte til Sveits

Prøver å «ta de rike» – ender opp med å skade seg selv

Undersøkelse juni 2023 - "kveles av skatt og avgift"

Formuesskatten treffer også ferske gründere

Vi må begynne å snakke på en annen måte om norske eiere

Ap-mann tar skatteoppgjør med eget parti: – Ser jo hvor urimelig dette er

Fikk skattesjokk – avviklet selskapet

Banken hadde nekta meg å starte opp med dei skattane vi har no

Lars Oscar Fossen Øvstegård, foto

Vil teste formuesskatten i retten

Varsku om svekka norsk eigarskap

– Norske eiere må ta ordet mot skatt på arbeidende kapital

Formueskatt og risiko for nullskatteytere

Utanlandske kjøparar i kø

God dag, mann! – Økseskatt

«Skatteflyktninger» utfordrer regjeringen

Norsk riking-skatt ville tømt Oljefondet på 30 år

Norge må lære av Sunnmøre

Fullt hus for norsk eigarskap

– Norske bedrifter kan bli selde på billegsal

Hvorfor reiser «rikingene» til Sveits?

Stormen fra Vest

«Formuesskatten kan ryke og reise»

Vil senke skatte- og avgiftsnivået

Beskatningen ødelegger bedriftene

Laksegründer venter spent på grunnrenteskatten

Reagerer på rammebetingelsene fra myndighetene

Spis de rike – eller hvem brøt egentlig samfunnskontrakten?

La oss få slutt på den ideologiske dragkampen om formuesskatten