Derfor er norsk eierskap viktig

Formuesskatt på arbeidende kapital er et hinder for norsk eierskap. Den favoriserer utenlandske og statlige eiere, er urettferdig og må fjernes.