Hvem får mest samfunnsnytte ut av 20 milliarder? Staten eller næringslivet?

Aksjon for Norsk Eierskap inviterer til debatt under Arendalsuka om konsekvensene av den økte formuesskatten. Mange bedrifter har måttet sette nye prosjekter på vent fordi investeringsmidler nå går til å betale formuesskatt.
Arendalsuka-debatter-2024-1600x900-04

Debatten reiser spørsmål om hva samfunnet taper når investeringsmidler forsvinner, og hva som gir høyest samfunnsverdi: ekstra skatteinntekter til staten eller at næringslivet beholder pengene for investeringer.

Formuesskatten har skapt stor misnøye i næringslivet, og flere norske eiere vurderer å flytte ut av landet. Er dette overdrivelser, eller har det faktisk blitt vanskeligere å drive næring i Norge?

Paneldeltakere:

  • Hans Andreas Limi (FrP), stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen
  • Helge Orten (H), stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen
  • Tuva Moflag (Ap), stortingsrepresentant og finanspolitisk talsperson
  • Ole Gjems-Onstad, professor emeritus i skatte- og avgiftsrett, BI
  • Hans-Jørgen Blomseth, forfatter
  • Roger Hofseth, eier og administrerende direktør, Hofseth International

 

Bli med på debatten 14. august kl.14:00 – 14:45 og få innsikt i fremtiden for norsk næringsliv.

Sjekk kalenderen vår, eller les mer om arrangementet her

Del gjerne saken i sosiale medier

LinkedIn
Facebook