Registrer medlemskap (medlemsavgift: NOK 10.000)

Foreningen er åpen for medlemskap for norske bedrifter og/eller eiere av disse, samt næringsforeninger. Medlemskap oppnås ved betaling av medlemsavgiften på NOK 10.000,-.

Hvis din bedrift eller du som person ikke har anledning å bli medlem, kan du likevel støtte foreningen ved å gi et valgfritt støttebeløp. Det kan du gjøre ved å klikke her