Tar nye skattegrep for å jamne ut skilnadene mellom kommunar

Regjeringa gjer to store skattegrep for å skaffe pengar til utjamning mellom kommunane. Frå 2025 vil ein større del av formuesskatten folk betaler gå til staten, i tillegg til all utbytteskatt på aksjar.
Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp)

Kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) brukar skattegrep for å få til utjamning mellom kommunar. Foto: Janne Grete Aspen

 

På den måten vil kommunar med mange formuande innbyggjarar gi større delar av inntekta si til staten, som så kan fordele den vidare til fattigare kommunar. – Både utbyteskatten og inntektene frå formuesskatten blir erstatta av alminneleg inntektsskatt, som er jamnare fordelt rundt om i landet, seier kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp).

Les heile artikkelen fra Nationen her

Del gjerne saken i sosiale medier

LinkedIn
Facebook