Tok skattedebatten på Eierskapsseminar

Torsdag 18. april ble det avholdt Eierskapsseminar i Aksjon for norsk eierskap ved Pir Cowork i Ålesund. Samlingen markerte at det er ett år siden aksjonen ble etablert, og rundt 80 næringslivsrepresentanter og politikere deltok.
Eierskapseminaret-web

Eierskapsseminaret ble åpnet av programleder Espen Remme, som samtalte med KrFs nestleder Ida Lindtveit Røse om formuesskattens innvirkning på norsk næringsliv.

– På landsmøtet vedtok vi (KrF, red. anm.) en resolusjon som går på at vi ønsker å fjerne skatt på arbeidende kapital. Det er et av de viktigste områdene fremover nettopp fordi vi vet hvor stor innvirkning det har på norsk eierskap, på norske bedrifter, innledet Røse med.

Tvilsom effekt av exit-skatt
Ingvild Vartdal og Runar Nordby Johnsen fra advokatfirmaet Adviso la frem fakta om formueskatten. De hevdet blant annet at regjeringens nye exit-skatt, som er ment å motvirke utflytting, ser ut til å virke mot sin hensikt. Stadig flere oppstartsbedrifter har nemlig tatt kontakt for råd rundt utflytting fra landet etter innføringen.

– Det har vært skremmende mange forespørsler på dette området bare de siste ukene, fortalte Vartdal.

Også Næringslivets Sikkerhetsråd Odin Johannessen og politikerne Helge Orten (H), Geir Inge Lien (Sp) og Harry Valderhaug (KrF) deltok i debatten.

– Hvis vi tømmer Norge for gründere, investorer og folk som er villige til å satse der vi er, enten det er i by eller bygd, på fjellet eller i fjorden, ja så mister vi også interessen fra internasjonale eiere og kapitalister som vil ha avkastning gjennom gode langvarige investeringer, sa Johannessen, som understreket at god næringspolitikk er god sikkerhetspolitikk.

 

Advisoadvokatene Ingvild Vartdal og Runar Nordby Johnsen.

 

Gir fortsatt gass
Aksjonen har det siste året arbeidet målrettet for å opplyse om de negative ringvirkningene av formuesskatt på arbeidende kapital. Møter, arrangementer, tv-debatter og opplysningskampanjer har skapt engasjement og bidratt til økt kunnskap.

Og innsatsen ser ut til å lønne seg:

– De fleste partiene begynner å innse at formuesskatten er ødeleggende og konkurransevridende. Den treffer ikke slik politikerne hevder, ved å ta fra de rike, sa Flakk, som ønsker at beskatningen skal flyttes over til den private delen av formuen.

Fremgang til tross, kampanjen fortsetter:
– Det er nå vi må gi gass, det er nå det gjelder. Jernet er varmt og da må vi smi, sa Flakk til de fremmøtte.

Se opptak av alle innlegg på seminaret

Del gjerne saken i sosiale medier

LinkedIn
Facebook