– Norske eiere må ta ordet mot skatt på arbeidende kapital

Det sier Knut Flakk, en av initiativtakerne bak Aksjon for Norsk Eierskap.
doc_5513_13

– Vi er ikke mot skatt, men formuesskatt på arbeidende kapital er en urettferdig, særnorsk skatt som kun rammer bedriftseiere som bor i Norge. Skatten tapper bedriftene for viktig investeringskapital og gir en betydelig konkurranse ulempe i forhold til utenlandsk eide og statseide bedrifter. Nå har vi omsider fått en god debatt om dette. Da er det viktig at eiere som opplever denne skatten som ødeleggende tar kontakt med sine lokale politikere og sier fra, oppfordrer Flakk.

Sammen med fiskerigründer Roger Hofseth startet han Aksjon for Norsk Eierskap i mars.

– Målet med aksjonen er å fjerne formuesskatt på arbeidende kapital, sier han.

Enorm interesse
20. mars hadde aksjonen storsamling i Ålesund med over 200 deltakere fra næringsliv, organisasjoner, politikk og presse.

– Initiativet har skapt overveldende oppmerksomhet, sier Flakk, som også er eier og styreleder i Flakk Gruppen.

Han viser til at temaet nå har vært oppe i debattprogrammer og redaksjoner landet rundt og har vært omtalt i flere hundre avisartikler. Han er overbevist om at en virkelighetsorientering av debatten må til for å få gjennomslag for en langsiktig, næringsvennlig skattepolitikk.

– Med konkrete eksempler om hvordan virkeligheten er for bedrifter blir det lettere for politikere, journalister og velgere å forstå en problemstilling som kan virke teoretisk og komplisert. Politikere som vil beholde skatten tyr gjerne til makroøkonomiske spissfindigheter som tåkelegger mer enn de opplyser. Vi må snakke om virkeligheten for oss som har slagstøvlene på, sier han.

Han vil gjerne høre fra flere bedrifter, om hvordan skatt på arbeidende kapital påvirker dem og oppfordrer til å sende epost med historier til post@norskeid.no.

– Det er særlig viktig å fram med historiene til små og mellomstore bedrifter og deres medarbeidere, sier han.

Gir resultater
Flakk er fornøyd med at konkret kunnskap når fram. Det har gitt politiske resultater. KrF har nå fulgt Høyre og FrP med vedtak om å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Også Venstre vil gjøre livet lettere for gründere, men partiet, som ikke hadde landsmøte i år, har ikke noe vedtak. Senterpartiets landsmøte vedtok å lette skattetrykket på næringslivet. Regjeringen på sin side har lovet at skattetrykket ikke skal økes ytterliggere.

– Dette er mange store, og noen små skritt i riktig retning. Men skal vi få langsiktig, forutsigbar, næringsvennlig skattepolitikk, må vi holde trykket oppe og fortsette å opplyse om virkeligheten. Det handler om å ha et kraftfullt norsk eiermiljø i Norge, som skaper verdier, utvikler bedrifter, bygger arbeidsplasser og driver fram innovasjon i det grønne skiftet. Det må vi kjempe for, sier han.

Arbeid fremover
Knut Flakk og Roger Hofseth har møtt mange lokale og nasjonale politikere siden aksjonen startet.

– Vi skal jobbe videre fram mot kommunevalget til høsten og fram mot Stortingsvalget i 2025 for å fjerne formueskatt på arbeidene kapital. Vi skal fortsette å delta med kunnskap i fora der skatt på arbeidende kapital diskuteres, og vi skal møte politikere, journalister, næringsforeninger, bransjeforeninger og fagforeninger. Vi planlegger også å lage en videobasert kampanje for sosiale og andre medier.

Han sier at hvis aksjonen skal bevare kraften gjennom stortingsvalget 2025, trenger den støtte fra så mange eiere som mulig.

– Vi er takknemlige og begeistret for støtten vi har fått fra hele landet. Nå ønsker vi oss enda flere nye medlemmer og bidragsytere.

Han oppfordrer alle eiere som berøres av skatt på arbeidende kapital til å melde seg inn som medlem i aksjonen her.

Du kan også støtte aksjonen med et valgfritt beløp her.

Del gjerne saken i sosiale medier

LinkedIn
Facebook