Aksjon for Norsk Eierskap tar kampen langs kysten

Aksjon for Norsk Eierskap med MS Gamle Havstein planlegger spennende arrangementer under Arendalsuka. Det blir aktiviteter som involverer bredt; både med politikere, næringslivsledere, forskere, samfunnsdebattanter og andre besøkende.

Hvem skal eie Norge? Skatt, sikkerhet og sårbarhet

Aksjon for Norsk Eierskap inviterer til debatt under Arendalsuka om eierskapets betydning for Norges sikkerhet og beredskap. Trusselvurderinger fra Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og PST understreker næringslivets økende rolle i å avverge trusler og styrke landets sikkerhet.

– Jeg kan ikke betale skattefogden med ei rorbu!

Det startet med oppussing av tre gamle rorbuer. I dag eier og driver Ola Skjeseth det som har blitt et av Lofotens største og mest lønnsomme privateide reiselivsanlegg.
– Jeg tror ikke alle forstår hvor viktig lokalt eierskap er, sier han.

Hvem tør bygge Norge?

Hva skjer med lokalsamfunnene om investeringsviljen i norsk næringsliv hemmes? Mandag 17. juni møttes næringslivsledere og politikere på Hotell Union Øye for å diskutere satsingsvilje og fremtidstro.

Ansatte ber gründer flytte til utlandet

– Arbeiderne i selskapene mine presser meg og familien stadig mer til å flytte til utlandet, skriver Stian Rustad, gründer av regnskapsselskapet 24SevenOffice, i et leserinnlegg i avisen Varden.

Dårlig politisk håndverk lager hindre for gründerne

Formueskatt, exitskatt, opsjonsbeskatning, ekstra arbeidsgiveravgift er en betydelig belastning for selskaper med høykompetent arbeidskraft, skriver Adnan Afsal i sin kronikk. – Skal vi få til verdiskaping og flere arbeidsplasser må de som tør å satse og ta risiko ha forutsigbare og gode vekstvilkår.